Ο Στόλος μας

image-148158-div2.png?1435304842248

Νέδος Ιωάννης Ε.Π.Ε., Ειδικές Μεταφορές, Πόντου & Κανάρη, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 08,
Τηλ.: 2310 75 93 65, Κιν.: 6979 225414, Email: info@nedos-specialtransports.gr